Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Uprzejmie informujemy, że:

rodo

1. Administratorem Pana/Pani danych jest K2-Project Patryk Karpiński z siedzibą w Otwocku 05-402, ul. Wiązowska 27, mail: biuro@k2-project.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi reklamowo-produkcyjne pomiędzy Panem/Panią a K2-Project Patryk Karpiński, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
adres email, dane firmy, osoby kontaktowe, numery telefonów, konta płatnicze.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.